จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่และสอบทานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม [2019-08-23]