จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา กล่าวคำปฏิญาณตน [2019-08-22]

คุมประพฤติ ดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา กล่าวคำปฏิญาณตน
              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ และดำเนินการรับฟังอาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวคำปฏิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้าผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา กล่าวคำปฏิญาณตนจำนวน ๖ คน วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ วัดเขาสะพายแร้ง ตำบลสนามแย้ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี .
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)