จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า [2019-08-22]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติได้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) จำนวน 1 ราย โดยศาลแขวงเวียงป่าเป้ามีคำสั่งให้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) เพื่อจำกัดบริเวณตามเวลาที่ศาลกำหนดเป็นระยะเวลา 20 วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง และห้ามออกนอกบริเวณที่ศาลมีคำสั่งตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงเงื่อนไขของการคุมความประพฤติและเงื่อนไขของการติดเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และวิธีการดูแลรักษาและการใช้งานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ตามกำหนด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

68658861_495044537980508_7553079295757778944_n.jpg

68708882_2395115127399456_2392097914001293312_n.jpg

68889750_407437180123059_3813518027807260672_n.jpg

68985184_2403894793257590_4464061283724951552_n.jpg