จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ [2019-08-22]

กรมคุมประพฤติประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ

            วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/ 2562 ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแจ้งถึงการแต่งตั้งนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ การรายงานผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 96.35 และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร