จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” [2019-08-22]

คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยนำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารที่ตั้งสำนักงานฯ ให้มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)