จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-08-21]