จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ออกเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อร่วมกันวางแผนกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน [2019-08-21]