จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-08-20]