จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุคนรักยุติธรรม [2019-08-21]

 

          วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบงานคุมประพฤติ ประโยชน์ของงานคุมประพฤติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในรายการ คุมประพฤติเล่าเรื่อง ทางสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม FM 107.25 MHz โดยมีนางสาวศุภธาร สุวรรณาคม เป็นผู้ดำเนินรายการ สามารถติดตามรับฟังรายการได้ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-15.00 นาฬิกา ที่ช่องทาง FM 107.25 MHz