จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-08-21]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์การสร้างกระแสตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE การประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) การเน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า ยังได้กล่าวชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเองกรณีถูกคุมความประพฤติไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ ให้แง่คิดคติธรรมในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกพิเชฐ ไคร้ศรี รองสารวัตป้องกันและปราบปราม ร่วมเป็นวิทยากรชี้แนะและให้กำลังใจผู้ถูกคุมความประพฤติให้ดูแล ลด ละ เลิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ เรื่อง “การตระหนักรู้ยาเสพติด” สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
 
#TOBENUMBERONE
#EM
เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 21086201.jpg

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๘๒๑_0356.jpg

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๘๒๑_0359.jpg

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๘๒๑_0369.jpg

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๘๒๑_0381.jpg

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๘๒๑_0451.jpg