จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ [2019-08-17]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชน ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติผ่านสื่อวีดีทัศน์ และกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน ตอบปัญหา รับของรางวัล โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักเรียน จำนวน ๑๓๐ ราย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ จำนวน ๑๕ ราย ณ
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)