จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2019-08-16]

เอกสารดาวน์โหลด :

16 สค 62 บริการสังคมวัดโสภณาราม146.jpg