จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสุโขทัย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ อาสาสมัครคุมประพฤติ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2019-08-16]