จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ) [2019-08-16]

       วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายใต้การดำเนินงานศูนย์แคร์ของสนง.คุมประพฤติจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก โดยนายวสันต์  เภรีวิค ผู้อำนวยการฯ,นางสาวนภสร ขันยศ และ นายสมพงษ์ จันสิม อาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมให้กำลังใจผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ หมายเลขทะเบียน 2562/195-41-450 เจ็บป่วยด้วยโรคตับและเบาหวาน ไม่สามารถทำงานรับจ้างได้ ว่างงานมาประมาณ ๒ เดือน ได้เข้ารับคำปรึกษาแนะนำจากศูนย์แคร์ และประสงค์ค้าขายผลไม้ตามฤดูกาล แต่มีฐานะยากจน จึงได้ให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเป็นร่มและโต๊ะพับใช้ในการค้าขายผลไม้ตามตลาดนัดและริมถนนในเขตชุมชน

       ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพครั้งนี้ จำนวน ๑,๙๐๐ บาท จากกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติ สนง.คุมประพฤติจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก