จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” [2019-08-15]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”  
           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชน ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “การเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติผ่านสื่อวีดีทัศน์ และกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน ตอบปัญหา รับของรางวัล โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๒ จำนวน ๓๘๕ ราย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ จำนวน ๒๐ ราย ณ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)