จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย [2019-08-15]

เอกสารดาวน์โหลด :

S__56648062.jpg

S__56648063.jpg

S__56648064.jpg

S__56648065.jpg

S__56648066.jpg

S__56648067.jpg

S__56648068.jpg

S__56648069.jpg

S__56648070.jpg

S__56648071.jpg

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2_๑๙๐๘๑๕_0056.jpg

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2_๑๙๐๘๑๕_0064.jpg

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2_๑๙๐๘๑๕_0079.jpg

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 2_๑๙๐๘๑๕_0080.jpg