จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด จัดกิจกรรมจิตอาสา TO BE NUMBER ONE พัฒนาบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2019-08-15]