จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ เยี่ยมเยียน และรับการปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [2019-08-15]

เอกสารดาวน์โหลด :

15 สค 62 ปฏิญาณตน141.jpg