จำนวนผู้เข้าชม : 30

   


คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เปลี่ยนจากติดที่ข้อมือเป็นข้อเท้า [2019-08-15]

คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เปลี่ยนจากติดที่ข้อมือเป็นข้อเท้า

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๔ ราย ซึ่งเปลี่ยนจากติดข้อมือเป็นติดที่ข้อเท้า ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)