จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป [2019-08-14]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี (Half Way House) กาแลตาแป ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี (Half Way House) กาแลตาแป ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้แนวทางการดำเนินงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดรูปแบบไร้รอยต่อ และการจัดการดูแลรายกรณี (Case Manager) รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม

อนึ่ง การพัฒนาชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นบ้านกึ่งวิถี (Half Way House) สถานที่พักอาศัยชั่วคราวในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้กระทำผิดที่ไม่มีที่พักอาศัย หรือยังไม่พร้อมกลับคืนสู่สังคม ได้รับการพัฒนาด้านศักยภาพ ทักษะทางสังคม และส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ