จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ครั้งที่ 3/2562 [2019-08-14]

         วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเตรียมงานและมอบหมายงานให้กับคณะทำงานจัดงานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ด้านสารัตถะและด้านพิธีการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการผลงานกรมคุมประพฤติ, รูปแบบการจัดนิทรรศการ Hall Of Fame, รูปแบบนิทรรศการโครงการกำลังใจฯ และโครงการ To Be Number One , รูปแบบการออกบูธของหน่วยงานภาคี, รูปแบบการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้กระทำผิด และ อาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงทพมหานคร