จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการประชาชน.jpg