จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลำคลองบริเวณคลองบึงเทพยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองจังหวัดฉะเชิงเทรา.jpg