จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คป.จ.สท.ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-08-13]

เอกสารดาวน์โหลด :

รวมงาน_๑๙๐๘๑๓_0047.jpg

รวมงาน_๑๙๐๘๑๓_0049.jpg

รวมงาน_๑๙๐๘๑๓_0050.jpg

รวมงาน_๑๙๐๘๑๓_0051.jpg