จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 [2019-08-13]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเป็นประธานงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงามทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด พระราชทานพระดำรัสแก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 1,193 แห่ง ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละภาค และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมฯ พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 77 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนจากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จกว่า 2,800 คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี