จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี [2019-08-11]

  กรมคุมประพฤติแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี 

 วันนี้  (11 สิงหาคม 2562 ) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย  นางนงเยาว์ เขียวสอาด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับ กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร