จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ ทางกฏหมายแก่ประชาชน [2019-08-09]