จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพอาสาสมัครคุมประพฤติทอง สุชัยแสง อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ อสค.ทอง สุชัยแสง.jpg