จำนวนผู้เข้าชม : 71

   


รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมกรมคุมประพฤติ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอุปกรณ์ EM [2019-08-09]

          วันนี้ (9 สิงหาคม 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจกรมคุมประพฤติ รวมถึงติดตามการดำเนินงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงภารกิจของกรมคุมประพฤติว่า กรมคุมประพฤติมีภารกิจงานมาก ต้องติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความดูแลจำนวนกว่า 300,000 ราย กรมคุมประพฤติจำเป็นต้องขยายงานบางส่วน เพื่อรองรับจำนวนผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ต้องขังและลดความหนาแน่นในเรือนจำด้วย ทั้งนี้ จะต้องอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรืออาจปรับแก้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนงานให้เดินหน้าต่อไป สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่า จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนภายในสองสัปดาห์

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมการส่งเสริมอาชีพการชงเครื่องดื่มร้อนเย็นของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ ปตอ. 1 พัน 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีของกรมคุมประพฤติ และผลิตภัณฑ์จากผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว