จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.หล่มสัก จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ [2019-08-09]

 

        วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สนง.คุมประพฤติจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

โดยนายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการฯมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก เป็นการส่งเสริมบทบาทครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดสร้างสัมพันธ์อันดีและภูมิคุ้มกันให้ผู้กระทำผิดเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ทั้งนี้ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม 20 คน และบุคคลในครอบครัว 14 คน รวมผู้เข้าร่วม 34 คน