จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรกับพนักงานคุมประพฤติและธุรการคดี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

อบรมเรื่องการบริหารจัดการคดีเพื่อป้องกันคดีคั่งค้าง.jpg