จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-08-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด.jpg