จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.จ.สท.ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดภายใต้การดำเนินกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 [2019-08-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

AB8ECC07-34E5-4E4C-9A02-4596A1245F95.jpeg

529CE175-0D05-4A95-8C4A-8E43AE8132A5.jpeg

AE966166-9B30-4B66-A7BD-8387EAC7F431.jpeg

77DED127-2BAD-4B57-AAFA-544B5F13B395.jpeg

26163E7F-B432-4467-971D-90F5D0866692.jpeg

167C66BE-3FFA-4A55-B734-7E83D1062093.jpeg

DC042B17-1F6D-4AE3-8CEA-2C74E6236B79.jpeg

C628E86F-FB00-4D80-B997-5582A88A0B8D.jpeg

A2A76383-28BC-4853-AF28-389410D70576.jpeg

922BF2A6-7ACA-423D-B652-947BB1C6C5A7.jpeg

64AA2AD0-FC58-4D42-9CB0-9CDB17CC00BA.jpeg

457BFECA-7A5A-4CFB-A042-5E9CE3C12978.jpeg

5184E329-56AE-4219-9EA3-9F10C0E7630D.jpeg

E1B84D0F-D408-499C-8269-424D859DBF17.jpeg

CADC034C-1792-4ABD-8C8E-83CEF1A0C02C.jpeg

9DF47F2A-5EE3-4ACC-99DC-2A83599CA0A5.jpeg

B2ECBC8C-D84D-4F75-9DA9-97AAA4A842EF.jpeg

D5985F4A-F8DD-4FF6-ADF9-CF7485FBB61A.jpeg

AB47B70B-8F88-4B13-A562-36304D8CD459.jpeg