จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมศาลจำลอง เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-08-09]

คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมศาลจำลอง เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมศาลจำลองประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติและการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ณ อาคารศาลจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๒ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)