จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-08-09]

คุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาเปตอง (ทีมชาย) ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส (หญิงคู่) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส (คู่ผสม) วันนี้ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)  ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)