จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติ ร่วมงาน “สานสัมพันธ์วันนักกฎหมาย” เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-08-09]

คุมประพฤติ ร่วมงาน “สานสัมพันธ์วันนักกฎหมาย” เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมงาน “สานสัมพันธ์วันนักกฎหมาย” เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาเปตอง (ทีมชาย) ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส (หญิงคู่) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส (คู่ผสม)  ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใกล้สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)