จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศผู้ถูกความประพฤติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และจัดกิจกรรมทักษะการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา [2019-08-08]