จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย [2019-08-08]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมการตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 โดยมี นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กิจกรรมอื่น 07086201.jpg

ตรวจราชการกระทรวง 7 ส.ค. 62_190808_0047.jpg

ตรวจราชการกระทรวง 7 ส.ค. 62_190808_0054.jpg

ตรวจราชการกระทรวง 7 ส.ค. 62_190808_0057.jpg

ตรวจราชการกระทรวง 7 ส.ค. 62_190808_0059.jpg

ตรวจราชการกระทรวง 7 ส.ค. 62_190808_0068.jpg