จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลจังหวัดปากพนัง [2019-08-08]