จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.จ.สท.และคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ค.เขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ อ.ส.ค. เขตอำเภอศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2019-08-07]

เอกสารดาวน์โหลด :

729267FA-988B-4252-B573-E5FF975E7D57.jpeg

ED036D7E-583D-4A7A-B415-2D8F49F631A8.jpeg

30297801-0B1F-49CB-91CF-5F39D0D1259F.jpeg