จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติหล่มสัก ปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์แคร์ [2019-08-07]

     

     วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ศูนย์แคร์ สนง.คุมประพฤติจ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นำโดย

นายวสันต์  เภรีวิค ผู้อำนวยการฯ ได้รับการขอความช่วยเหลือจากผู้ได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก อยู่ในภาวะว่างงาน ฐานะยากจน เคยศึกษาทักษะการตัดผมชายจากอาเป็นน้องชายของบิดาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วยังคงมีอุปกรณ์ในการเปิดบริการร้านตัดผมชายอยู่กับบ้านตามภูมิลำเนา จึงมีความประสงค์ฝึกอบรมช่างตัดผมชายเพื่อประกอบอาชีพบริการตัดผมชายจึงให้การสงเคราะห์การส่งเสริมด้านการหางานทำซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นทุนในการหางานทำพร้อมประสานขอความอนุเคราะห์ฝึกอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชายจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.เพชรบูรณ์