จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรม "วันรพี ประจำปี พ.ศ.2562" [2019-08-07]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางนาถอารีย์ ธนะสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า คณะเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรม “วันรพี ประจำปี พ.ศ.2562” โดยศาลแขวงเวียงป่าเป้าได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อเผยแพร่กิจการของศาล ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธี ณ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า
เอกสารดาวน์โหลด :

67603739_2117725135186661_3916771773202300928_n.jpg

67644065_2117725675186607_3329168948020117504_n.jpg

67781813_2117726921853149_714323842385838080_n.jpg

68573359_2117729528519555_5563243642128171008_n.jpg

วันรพี 62_190807_0244.jpg