จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันรพี [2019-08-07]

วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2562 ณ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร