จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


การอบรมวิทยากรเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด [2019-08-07]

          วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2562)  นางสุภาภรณ์  อ่อนฤทธิ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 โดยมีพนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค จำนวน 40 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมไมด้า  งามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติได้พัฒนาเทคนิควิธีการในการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา ขับขี่ปลอดภัย และกระทำผิดน้อยลงแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไป

ให้คำปรึกษา 1 ให้คำปรึกษา 2
ให้คำปรึกษา 3 ให้คำปรึกษา 4
ให้คำปรึกษา 5