จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ [2019-08-06]