จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ และ ลดวันต้องโทษ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 [2019-08-06]

เอกสารดาวน์โหลด :

6 สค 62 ปฐมนิเทศอภัยโทษ.jpg