จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช [2019-08-06]

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงติดตามโครงการกำลังใจฯ อันได้แก่ โครงการแม่และเด็ก โครงการฝึกวิชาชีพต่างๆ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม และนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

           นอกจากนี้ มีผู้พ้นการคุมความประพฤติและผู้พ้นโทษจำคุก ที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ได้รับการจ้างงานตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพทำขนมทองม้วน ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพช่างตัดผม และผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพค้าขายอาหารตามสั่ง โดยนำเงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองทุนกำลังใจฯ ไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน จำนวน 4 รายเข้าร่วมรับเสด็จด้วย