จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการทำงาน บริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) [2019-08-06]