จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในงานวันรพี [2019-08-05]