จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-08-02]